فعالیت های سازمانی

فعالیت های سازمانی شامل تمامی مباحث مربوط به شکل گیری کسب و کار اعم از طراحی های گرافیکی ، برندینگ و تبلیغات، طراحی وبسایت، طراحی فضای شرکت و همچنین کلیه امور مربوط به حسابداری ، حسابرسی و امور سازمانی و استقرار نرم افزار های مورد نیاز برای توسعه فضای کسب و کار شما خواهد بود .

تعریف یک پروژه در شرکت رامان مبین افزار ابتدا طی چندین مرحله بررسی و جلسات متعدد کارشناسی صورت گرفته تا بتواند اولویت های مشتر را متمرکز تر کرده و نیازمندی های او را دقیق تر بشناسد. به همین دلیل واحد های متفاوتی در این مجموعه جهت بهره وری هرچه بیشتر پروژه وجود داشته و می توانند به شما به صورت جداگانه مشاوره های تخصصی خود را ارایه نمایند.

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.